Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym poprzez:

  • pobudzanie aktywności społecznej,
  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
  • likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,
  • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem PCPR:

  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Aby skorzystać z dofinansowania niezbędne jest posiadanie przez wnioskodawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Wnioski można otrzymać osobiście, pocztą lub pobrać z przedmiotowej strony oraz ze strony www.powiat.kielce.pl z zakładki „powiatowe jednostki organizacyjne”.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób lub poczty w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

WNIOSKI